News

Lutz Jacobi onder de indruk van LIMIS innovaties

Op 1 december bracht Lutz Jacobi een werkbezoek aan LIMIS-Healthcare Innovations.Ze werd, door directeur Hessel Bouma, op de hoogte gebracht van de nieuwste innovaties in de gezondheidszorg die bij LIMIS worden ontwikkeld. Het gaat hier o.a. om innovatieve trainingstools, gebaseerd op virtuele technieken. Ook wordt er gewerkt aan nieuwe technologie die herstel na darmtumor operaties bevorderen.

Het recent geïntroduceerde programma BlijvendinBalans kwam uitgebreid ter sprake en werd toegelicht door Kris Bulder van LIMIS die de ontwikkeling ervan leidt. Dit online programma, www.blijvendinbalans.nl , helpt mensen hun leefstijl te veranderen en een gezond gewicht te bereiken. Preventie en zelfmanagement programma’s staan de laatste tijd erg in de belangstelling en kunnen ook bijdragen om in krimpregio’s toch voldoende zorg aan te bieden. Als voormalig directeur van de GGD in Friesland sprak dit mevrouw Jacobi zeer aan: ‘in preventie zou veel meer moeten worden geïnvesteerd’.

Zoals vorige week al eerder in het nieuws was, is obesitas het duurste gezondheidsprobleem ter wereld. De kosten lopen de spuigaten uit doordat obesitas andere aandoeningen zoals diabetes en hart en vaatziekten tot gevolg heeft. Het BlijvendinBalans platform kan een grote groep mensen tegen beperkte kosten helpen om hier iets aan te doen. Het is goed om te zien dat een verzekeraar als De Friesland nu ook investeert in dit preventieve programma.

LIMIS wil uitgroeien tot een centrale partij die innovaties in de gezondheidszorg initieert en uitvoert, samen met een groep van regionale en internationale partners en op die manier een belangrijke bijdrage levert aan kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing in de zorg. Daarmee worden ook hoogwaardige arbeidsplaatsen gecreëerd. Om snel en effectief te innoveren zijn samenwerking en niet het wiel opnieuw uitvinden belangrijk aldus mevrouw Jacobi.

Eén van de partners van LIMIS bij de ontwikkeling van Blijvendinbalans, Coolminds in Leeuwarden, demonstreerde een innovatie met de ‘Oculus Rift’, een virtuele omgeving waarmee patiënten geholpen kunnen worden om bijvoorbeeld van hun pleinvrees af te komen. Mevrouw Jacobi kreeg een demonstratie in een virtuele achtbaan en was onder de indruk van de mogelijkheden die deze nieuwe technologie voor de gezondheidszorg biedt.