News

Artikel LC: Video maakt de dokter beter

De Leeuwarder Courant plaatste vrijdag 3 januari een mooi artikel over het project video-instructies van LIMIS en Marc van Det, darmchirurg.

Video maakt de dokter beter

LEEUWARDEN – Korte video’s met instructies van ervaren specialisten leren aankomend chirurgen sneller om de kwaliteit van hun medische ingrepen te verbeteren.) Dat voordeel doet zich vooral voor bij laparoscopie, beter bekend als de knoopsgatoperatie. Dit zijn operaties waarbij de chirurg via een paar kleine sneetjes een buikoperatie kan uitvoeren. Het project is het resultaat van de samenwerking tussen darmchirurg Marc van Det van MCL en het Leeuwarder Innovatiecentrum LIMIS .

Darmchirurg Marc van Det promoveerde een jaar geleden op zijn onderzoek naar een nieuwe manier van trainen van aankomende chirurgen. Hij kwam met een systeem waarin de belangrijke momenten in zogeheten knoopsgatoperaties in korte instructievideo’s zijn vastgelegd. Deze filmfragmenten kunnen de chirurgen in opleiding op de operatiekamer nogmaals bestuderen, en daarna kunnen ze de kennis onmiddellijk toepassen.

In de huidige situatie is het nog zo dat chirurgen in opleiding in een soort meester-gezelproces de feitelijke operatie leren. De leerling-chirurg kijkt toe hoe de meester-chirurg zijn werk verricht. Na een aantal keer toekijken, mag de chirurg in opleiding stukje bij beetje zelf operaties voor zijn rekening nemen onder toezicht van de ervaren chirurg. Tot hij het hele proces beheerst.

Met de video-instructies van LIMIS en Van Det staat er naast de chirurg-in-opleiding nog steeds een ervaren supervisor. In de operatiekamer kan de leerling-chirurg dankzij de stap-voor-stap instructievideo’s nu echter eerst alvast kijken hoe een bepaald onderdeel moet worden uitgevoerd. Daardoor kan hij veel sneller zelf de operatie uitvoeren. Overigens kunnen ook ervaren chirurgen nog even een videoinstructie bekijken voorafgaand aan een operatie. Bijvoorbeeld bij te verwachten complicaties, zoals een ontsteking in de buik.

Het leerproces van de chirurgen in opleiding gaat met Van Dets video instructies veel sneller. De inhoud van de instructievideo’s is wetenschappelijk onderbouwd en in overeenstemming met geldende richtlijnen waardoor kwaliteit en veiligheid van de aangeleerde operatie uniform worden aangeleerd. Niets staat invoering in de weg, zou je zeggen. De treurige weg van proefschriften is na de promotie helaas vaak richting de lade, om hier vervolgens amper meer uit te geraken. Dat had ook met Van Dets promotieonderzoek kunnen gebeuren.

Hij had het geluk dat hij in Leeuwarden werkte. Daar is LIMIS – Institute for Healthcare Innovations & Training in het MCL gevestigd. Leeuwarden liep in 2003 voorop met de knoopsgatoperaties. Onder leiding van chirurg Jeroen Meijerink werd trainingscentrum LIMIS voor dit soort operaties opgericht.

LIMIS startte met het trainen van chirurgen in de Noordelijke regio. Het is zo’n succes gebleken, dat zeker de eerste jaren chirurgen uit heel Nederland toestroomden. Otto van Dijk, programmamanager LIMIS voor Innovaties op de Operatiekamer geeft aan dat veel darmchirurgen in Nederland op het gebied van de knoopsgatoperaties in Leeuwarden zijn opgeleid.

Juist bij LIMIS viel het plan van Van Det in vruchtbare aarde. Men beschikt er over de kennis en het juiste netwerk om dit soort innovaties in de praktijk te brengen. Van Det bepaalt welk soort operaties voor zijn methode geschikt zijn en LIMIS bouwt het platform voor een programma dat via internet beschikbaar komt.

Van Det heeft zich voor zijn promotieonderzoek vooral gericht op de laparoscopische galblaasoperatie. Nu zijn hiervoor twee programma’s ontwikkeld. Eind dit jaar moeten de instructiefilmpjes klaar zijn voor gebruik. Daarna kunnen die fragmenten ook worden ingezet op opleidingsinstituten. De gegevensbank met instructiefilmpjes in de knoopsgatoperaties moet de komende jaren groeien.

Medio dit jaar verwacht Van Dijk dat er vijftien operaties in de video databank zullen zitten. Het belang staat volgens hem en Van Det buiten kijf. De knoopsgatoperaties worden steeds complexer, het arsenaal aan gereedschap groeit. Tegelijk dreigt de tijd om te leren korter te worden. Met deze videoinstructies kan de chirurg straks per patiënt bepalen welke behandeling de beste is. Zelfs tijdens de operatie.”

Lees hier het artikel