News

Klinische studie van start in project reductie van naadlekkages

Een belangrijke innovatie van LIMIS is de ontwikkeling van LapVas: een ‘laparoscopisch vasculair device’. Dit product meet de doorbloeding van de darmwand. Deze informatie zal worden gebruikt door de chirurg voor het vergroten van de genezingskans van de darmwand tijdens een darmoperatie.

Wereldwijd probleem

Momenteel komt er bij darmoperaties gemiddeld in zeven procent van de gevallen een naadlekkage voor. De lekkage ontstaat vier tot vijf dagen na de operatie als de patiënt op de Intensive Care (IC) ligt. Bij een naadlekkage gaat de gesloten wond op de darm open waardoor er ontlasting in de buikwand lekt. Dit leidt tot een heftige ontsteking in de buik. De ernstig verzwakte patiënt dient dan acuut opnieuw te worden geopereerd met als gevolg een verhoogde kans op een permanente stoma en overlijden. Tien procent van de patiënten met een naadlekkage overlijdt.

Een naadlekkage is niet alleen bijzonder vervelend en risicovol voor de patiënt maar leidt naast de hiervoor beschreven gevolgen ook tot een vier maal langere opnameduur en aanzienlijk hogere kosten. Het is dan ook één van de parameters die door de Inspectie van de Gezondheidszorg (IZG) nauwlettend wordt gevolgd.

Klinische studie

LIMIS start in het 2de kwartaal van 2015 met een klinische studie bij 100 patiënten. De looptijd van deze studie is ongeveer een jaar en wordt uitgevoerd in samenwerking met de chirurgen van de maatschap Heelkunde en intensivist dr. Christiaan Boerma (gespecialiseerd in doorbloeding van weefsels) van het MCL.

De regionale medische toetsingscommissie en het MCL hebben goedkeuring voor de klinische studie gegeven. LIMIS heeft een uitgebreide aanvraag ingediend, waarin het doel van het onderzoek, de aanpak én de medische en technische veiligheid van het apparaat beschreven staan. Een mooie opsteker, zodat LIMIS verder kan met deze zorginnovatie.