News

Oratie prof. dr. Pierie over de maakbaarheid van de chirurg Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Jean-Pierre Pierie, medisch hoofd Opleiding en Training bij LIMIS, bespreekt op 17 januari 2012 in zijn oratie in de bomvolle aula van het academiegebouw van de RUG de opleiding van de endoscopisch chirurg. De endoscopisch chirurg is maakbaar, concludeert de hoogleraar, mits hij of zij de juiste stereotactische eigenschappen en de juiste attitude bezit.

Onderzoek door de Inspectie van de Gezondheidszorg in alle Nederlandse ziekenhuizen heeft aangetoond dat er een sterke maatschappelijke behoefte is aan een gestructureerde opleiding voor de endoscopische chirurgie. Endoscopische chirurgie stelt heel specifieke eisen aan de techniek en de daarbij behorende motorische en stereotactische vaardigheden van de operateur. De te doorlopen procedure vereist ook een ander ‘risicodenken’, dus een andere ‘mind set’ van de operateur en het team, in vergelijking met de klassieke ‘open’ chirurgie.

Het belangrijkste onderdeel van de leeropdracht van hoogleraar Pierie is de ontwikkeling van een leergang ‘Endoscopische chirurgie’. Daartoe zullen eindtermen worden geformuleerd. De verschillende onderdelen, stappen en resultaten van deze leergang worden getoetst en geanalyseerd. Door middel van wetenschappelijk onderzoek zullen de langere termijneffecten en het rendement van de leergang in kaart worden gebracht.

In deze leergang zullen geschikte kandidaten worden geselecteerd op basis van stereotactische vaardigheden en persoonlijke kenmerken zoals een zekere mate van onverstoorbaarheid en precisie, de ‘homo endo-chirurgus’. Verder is de juiste professionele attitude van belang. Het gaat dus om deels maakbare en deels minder maakbare factoren. Aan het einde van de leergang ‘Endoscopische chirurgie’, die bestaat uit verschillende stappen waaronder simulatieoperaties, zullen de kandidaten een objectieve, reproduceerbare meesterproef moeten afleggen.

De leergang kan worden ingepast in een effectievere opleiding tot chirurg van twee algemene jaren en drie of vier differentiatie- of verdiepingsjaren, vanuit een regionale opleidingsgedachte. Deze indeling zou goed passen in de huidige herschikking van taken van de medisch specialist. Het sluit bovendien beter aan bij de internationale opleidingsprogramma’s voor medisch specialisten en de volumegestuurde richtlijnen.

LIMIS feliciteert professor Pierie met deze mooie oratie en het onderzoek.